Myśl o stworzeniu stowarzyszenia absolwentów – wychowanków naszej Uczelni - kiełkowała zapewne w niejednej głowie pracowników Akademii. Na uroczystości otwarcia Zjazdu Absolwentów z okazji Jubileuszu 70-lecia, piszący te słowa zapowiedział stworzenie stowarzyszenia, co licznie zgromadzeni zjazdowicze przyjęli z aplauzem. Prawie dwa lata trwały rozmowy, dyskusje i szukanie chętnych do zajęcia się sprawami organizacyjnymi aż wreszcie Szymon Krasicki zaprosił mnie na rozmowę i po długiej dyskusji zapadła decyzja – zakładamy!

Olbrzymim wkładem inicjatywy wykazał się Bogusław Szczepka. Kilkunastokrotnie odwiedzał sekretariaty sądowe; a to zła rejonizacja, a to niewłaściwe druki, to znowuż braki w dokumentacji.  Uparty Szczepka stał się postrachem urzędników i w końcu po 10-miesięcznych staraniach – 18 grudnia 2001 roku – Stowarzyszenie zostało zarejestrowane.

Celem stało się:

  • zintegrowanie środowiska wychowanków macierzystej uczelni i tych SW UJ, WSWF i AWF
  • bliska współpraca z władzami Akademii,
  • promowanie osiągnięć wychowanków i studentów Uczelni.

Stowarzyszenie organizuje za zgodą i finansowym wsparciem władz Uczelni – cykliczne spotkania członków stowarzyszenia przy ognisku lub bufecie. Na spotkania te zapraszani są również emeryci i renciści Akademii – co jest spotkaniami pokoleń. Najważniejszym jednak zadaniami stowarzyszenia są: organizowanie jubileuszowych zjazdów absolwentów  oraz pomoc w organizacji zjazdów rocznikowych. Problemem dla stowarzyszenia jest znikome zainteresowanie młodszych wiekiem absolwentów. I tu mamy przed sobą wielkie zadanie i pole do działania, czynimy wszelkie starania o wciągnięcie do zarządu i członkostwa młodych absolwentów.

Anatol Skawiński

Formularz kontaktowy

Please Enter Admin E-Mail address in the backend.