Myśl o stworzeniu stowarzyszenia absolwentów – wychowanków naszej Uczelni - kiełkowała zapewne w niejednej głowie pracowników Akademii. Na uroczystości otwarcia Zjazdu Absolwentów z okazji Jubileuszu 70-lecia, piszący te słowa zapowiedział stworzenie stowarzyszenia, co licznie zgromadzeni zjazdowicze przyjęli z aplauzem. Prawie dwa lata trwały rozmowy, dyskusje i szukanie chętnych do zajęcia się sprawami organizacyjnymi aż wreszcie Szymon Krasicki zaprosił mnie na rozmowę i po długiej dyskusji zapadła decyzja – zakładamy! Na 12 października 2000 roku zaprosiliśmy liczne grono absolwentów, odpowiedziało 17 byłych i aktualnych pracowników Akademii i oni wybrali komitet założycielski w 5 osobowym składzie: Szymon Krasicki, Jerzy Januszewski, Anatol Skawiński, Bogusław Szczepka i Andrzej Wójcicki. Zadaniem komitetu było stworzenie statutu w oparciu o który w styczniu 2001 złożono do sądu wniosek o rejestrację. Statut został napisany w oparciu o statuty istniejących, podobnych organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, AWF Warszawskiego itp.

I tu zaczęły się schody, na których olbrzymim wkładem inicjatywy wykazał się Bogusław Szczepka Kilkunastokrotnie odwiedzał sekretariaty sądowe; a to zła rejonizacja (Śródmieście, Nowa Huta), a to niewłaściwe druki, to znowuż braki w dokumentacji (NIP-y, pesele, niewłaściwe opłaty). Po kilku miesiącach wydawało się, że stowarzyszenia nie da się zarejestrować - bowiem właściwy wydział sądu przeniesiono z centrum Krakowa do Nowej Huty a tam, w walających się stosach dokumentacji na korytarzach – wniosków nie udawało się odnaleźć. Uparty Szczepka stał się postrachem urzędników i w końcu po 10-miesięcznych staraniach – 18 grudnia 2001 roku – stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Celem stało się zintegrowanie środowiska wychowanków macierzystej uczelni i tych SW UJ, WSWF i AWF a także blisko współpracować z aktualnymi władzami Akademii, promować osiągnięcia wychowanków i studentów Uczelni. Stowarzyszenie, reprezentowane przez zarząd w składzie: Szymon Krasicki – prezes, Anatol Skawiński i Andrzej Wójcicki – wiceprezesi, Bogusław Szczepka i Marek Palik – sekretarze i członkowie zarządu: Stanisława Niemiec, Alicja Kisielewska, Henryk Grabowski, Jerzy Januszewski, Józef Batko, Stanisław Trzepla, Stefan Pańczyk, Andrzej Czarniecki, Tadeusz Ciepielowski i Janusz Jaworski – organizuje za zgodą i finansowym wsparciem władz Uczelni – cykliczne spotkania członków stowarzyszenia przy ognisku lub bufecie – najczęściej z okazji dużych imprez sportowych jak np. Puchar Świata w skokach Narciarskich lub meczów reprezentacji w piłce nożnej.

Na spotkania te zapraszani są również emeryci i renciści Akademii – co jest niejako spotkaniami pokoleń. Najważniejszym jednak zadaniami stowarzyszenia są: organizowanie jubileuszowych zjazdów absolwentów (75-lecia Akademii, aktualnie 80-lecia – 29-30.VI.2007) oraz pomoc w organizacji zjazdów rocznikowych. Problemem dla stowarzyszenia jest znikome zainteresowanie młodszych wiekiem absolwentów. I tu mamy przed sobą wielkie zadanie i pole do działania, czynimy wszelkie starania o wciągnięcie do zarządu i członkostwa młodych absolwentów.

Anatol Skawiński