Z głębokim żalem  zawiadamiamy,

że 9 lutego 2019 r. zmarł nasz Kolega,

współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów

prof. dr hab. Stanisław Gołąb

Cześć Jego pamięci.